About Us


קצת עלינו

אני: עלמה?

עלמה : מה

אני:  צריך לכתוב פה קצת עלינו..

עלמה: נו, אז תכתוב?

אני: מה לכתוב?

עלמה: תכתוב שהתחלנו בשנת 2002 עם החנות הראשונה

אני: מה 2002?  זה לפני המון זמן …

עלמה : זה אומר שאנחנו וותיקים

אני: ומה עוד?

עלמה: שיש לנו גם חנויות בגדים בנוסף לתכשיטים.

אני: גם בגדים וגם תכשיטים? 

עלמה: כן, אוהבים אופנה.

אני: הרבה שואלים מאיפה אנחנו ולמה האתר באנגלית.

עלמה: נו, תכתוב שאנחנו מתל אביב ומוכרים גם לחו״ל, ושאת התכשיטים אפשר לקנות רק באתר.

אני: מה עוד?

עלמה: זהו.

אני: עלמה ?

עלמה : מה

אני: אני אוהב אותך

עלמה: אני יותר